65 yaş ve engelli aylıkları arttı

Bakıma muhtaç ve fakir vatandaşlara hükümet tarafından yapılan yardımlar tertemiz senede zamlanacak. hanede bakım maaşından faydalanabilmek amaciyla asgari yüzde 50 Özürlü raporu bulunması ve raporda “ağır özürlü” olduğunun belirtilmesi, Özürlü bireyin kişisel bakımını tek başına karşılayamaması gerekiyor. Ağır hastalık hasebiyle hayatını başkalarının yardımıyla sürdürenler de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu yardımdan faydalanabilmek amaciyla Ayrı olarak istikbal kriterinin de adina getirilmesi gerekiyor.
2018 yılında, hanede bakım maaşı bağlatılabilmesi amaciyla her ne ad altında olursa olsun her biçimde gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, ev içinde kişi başına düşen vasati aylık gelirin 967.27 TL’nin altında olması gerekiyordu. tertemiz yılla birlikte bu meblağ bin 219 TL’ye yükseldi. geçen sene hanede bakım maaşı bağlatabilmek amaciyla yaptıkları başvurular, gelirleri 967-bin 200 Lira arasında kaldığı amaciyla reddedilenler, bu sene tekrar başvuruda bulunabilirler.

Evde bakım maaşı 2018’de bin 179 Lira iken 2019’da bin 305 liraya çıkartıldı. Bakım maaşı engelliye kendisi bakanimiz akrabaya ödeniyor. Komşu veyahut dışarıdan birine bakım maaşı verilmiyor.

Bakıma muhtaç engellilerin hususi bakım merkezlerinde bakımı amaciyla ödenen aylık da iki bin 358 liradan iki bin 610 liraya çıkartıldı.
Hane halkı istikbal ölçütünü aşan istikbal değişikliğinin tespiti hâlinde yapılan ödemeler durdurulur ve değişikliğin alana geldiği tarihten bu yana yasal Getiriyi ile birlikte art istenir. bu yüzden hanede bakım parası alanlar, gelirleri limitin üstüne çıktığında yazılı başvurarak aylığı kestirmeli.

65 YAŞ AYLIĞI 601 TL’YE ÇIKTI

65 yaşını doldurmuş fakir vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 ıslak aylığından faydalanabilmek amaciyla yasamsal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) istikbal veyahut aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veyahut nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar amaciyla yapılan istikbal testinde dahada önce, birlikte yaşadıkları bebek ve torunlarının gelirleri de dikkate alınıyordu. Bu uygulamaya nihayet verildi. Artık Yalnızca kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen vasati aylık gelirinin 610 liradan az olması koşulu aranıyor.

ENGELLİ AYLIĞI

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını ayni ritimde devam ettiremeyecek şekilde asgari yüzde 70 Özürlü var olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından minik fakir vatandaşlara geçen sene aylık 602 Lira ödeniyordu. Bu meblağ 2019’da 666 liraya yükseltildi. Başkasının bakımına muhtaç var olan 65 yaşını doldurmuş kişiler de tertemiz senede 666 Lira alabilecekler.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında Özürlü fakir vatandaşlara ödenen aylık meblağı da 401 liradan 444 liraya çıkartıldı. 18 yaşın altında asgari yüzde 40 oranında Özürlü çocuğu bulunan fakir ailelere yapılan aylık ödemeler de 401 liradan 444 liraya yükseldi.

EVDE BAKIMA 8.5 MİLYAR LİRA

Aile, Çalışma ve yasamsal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde 2019 seneninde engellilerin hanede bakımları amaciyla 8.5 milyar Lira harcama öngörüldü. Engellilerin eğitimi amaciyla de bu sene 3.4 milyar Lira kaynak ayrıldı. hanede bakım yardımından 2018’de 513 binden çok kişi yararlandı.

65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIĞI İÇİN ne türlü BAŞVURULUR?

65 ıslak aylığı, Özürlü aylığı ve hanede bakım maaşı amaciyla başvurunun, ikametgahın bulunduğu yerdeki yasamsal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerekiyor. ihtiyar aylığı başvurularında rastgele tek belge istek edilmiyor. Özürlü aylıkları ve 18 ıslak altı Özürlü yakını aylığı başvurularında ise sağlık heyeti raporu aranıyor. istikbal testi amaciyla ise rastgele tek belge istek edilmiyor.

AYLIKLAR HANGİ vaziyette KESİLİYOR?

Aylık almakta iken ikametgâhını başka vakıf görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin ihtiyar aylığı ve Özürlü aylıkları belli tek süre olarak durduruluyor. tek sene içinde tertemiz ikametgah bölgesindeki vakfa başvurulması ve muhtaçlığın ayni ritimde devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, durdurulduğu tarihten bu yana aylıklar tekrar bağlanır. sağlık raporunu, süresi dolduktan ardindan yeniletmeyenlerin aylığı da aynı şekilde durdurulur.
18 ıslak altı Özürlü yakını aylığı, 18 yaşın doldurulduğu tarihte kesilir. Aylığın on ay süresince alınmaması veyahut istikbal kriterinin kaybedilmesi seklinde de aylık kesilir.